Takuuehdot

Kotikäyttöön ja kaupalliseen käyttöön

KamadoSpace Ltd takaa ostajalle, että tuote ja sen osat ovat materiaaliltaan ja valmistukseltaan virheettömiä. Jos löydät tuotteesta, sen osista tai valmistuksesta virheen, korjaamme tai korvaamme vialliset osat. KamadoSpace Ltd vastaa korjattavista osista ja postituskuluista. Asiakkaan vastuulla on osien irrottaminen ja asentaminen.

Takuut eivät ole siirtokelpoisia, ja ne rajoittuvat tuotteen alkuperäiseen ostajaan, jolla on esittää ostoksesta kuitti. KamadoSpace Ltd ei ole missään olosuhteissa vastuussa, jos tuotetta on käytetty jollain tavalla väärin.

Takuu on voimassa ensimmäisen ostajan ostopäivästä lähtien määritellyksi ajaksi.

Metalliosat

KamadoSpace Ltd ei tee kompromisseja materiaalien suhteen – ruosteenkestävyys on itsestäänselvyys ja metallipintojen käsittelyllä se varmistetaan. Kuitenkin metalliosat ja suojapinnoitteet voivat vahingoittua pintaraapaisujen sekä KamadoSpace Ltd:stä riippumattomien olosuhteiden sekä aineiden vaikutuksesta. Esim. kemikaalit, kloori, teollisuushöyryt, lannoitteet, äärimmäinen kosteus, tuholaismyrkyt, Trinidad moruga scorpion -chilipippuri ja natriukloridi voivat aiheuttaa maalipinnalle ja metallipinnoitteelle korroosiota. Näistä syistä galvanoidun metallin ja ruostumattoman teräksen takuu ei kata ruostetta, hapettumista, haalistumista, värjääntymistä, kauneusvirheitä tai osien sekä komponenttien vääristymistä, ellei sen tuloksena ole myös koko tuotteen rakenteellisen yhtenäisyyden menettäminen.

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit – työtaso, paperipyyhkeen pidike, työvälineiden koukut, yrttihylly, vetolaatikot, kannellinen tuhka-astia, säädettävä grillitaso, sekä muut ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat ovat rajoitetun viiden vuoden rakennetakuun piirissä alkuperäiselle ostajalle.
  • Kuumasinkityt, galvanoidut teräslevykomponentit, jauhemaalatut osastot, pohjalevyt, vaakaputket, laatikoiden pohjat ja seinät, sekä muut galvanoidusta teräksestä valmistetut osat ovat rajoitetun viiden vuoden rakennetakuun piirissä alkuperäiselle ostajalle.
  • Kuumasinkityt, jauhemaalatut, galvanoidusta teräksestä valmistetut paneelit ovat rajoitetun kahden vuoden rakennetakuun piirissä alkuperäiselle ostajalle.

Korkeapainelaminaatti -paneelit

Jotkut KamadoSpace -tuotteet sisältävät korkeapainelaminaatista (HPL) valmistettuja paneeleita, joissa on käytetty patentoitua FunderMaxin NT -teknologiaa. Max Compact Exterior -paneelit ovat kertamuovisia korkeapainelaminaatteja, jotka ovat EN 438-6 standardin mukaisia – valmistettu korkean paineen ja lämpötilan vaikutusten avulla. Tuplakäsitelty akryylihartsi muodostaa tehokkaan suojan säätä vastaan ja se sopii erittäin hyvin kestävään ulkokäyttöön.

HPL-ruudut ovat naarmunkestäviä, maalinkestäviä, ei-huokoisia ja helppo puhdistaa, liuottimen ja kemikaalin kestäviä, sään ja korkean UV:n kestäviä, EN ISO 178 -standardin mukaisesti iskunkestäviä sekä lämmönkestäviä -80 °C ja +80 °C välillä.

  • Korkeapainelaminaatista (HPL) valmistetut etulevyt ja paneelit ovat rajoitetun kahdenkymmenenviiden vuoden rakennetakuun piirissä alkuperäiselle ostajalle. HPL:n takuu kattaa haalistumisen UV-säteilyn vaikutuksesta, kuplanmuodostuksen, halkeilun, delaminaation tai kellastumisen – poikkeuksena vandalismi, väärinkäyttö tai virheellinen asennus.

Massiivipuiset paneelit

KamadoSpacessa käytettävät puupaneelit ovat vahvaa ja kestävää kovapuuta – tiikkiä tai accoyaa, jotka kestävät hyvin kosteutta, lämpöä ja kylmyyttä.

Kuten kovapuu yleensäkin, tiikki ja accoya-paneelit elävät ajan myötä. Tästä voi seurata puun halkeilua, vääntymiä ja värimuutoksia, joita ei katsota valmistusvirheiksi ja siten eivät ole takuun piirissä. Valmistajana teemme kaikkemme, jotta puun elämiseen liittyvät muutokset estettäisiin, mutta luonnonpuun kanssa näitä ei voida kokonaan välttää.

Jos massiivipuinen osa joutuu alttiiksi äärimmäiselle lämpötilanvaihtelulle, voi tuloksena olla materiaalin kutistumista tai laajenemista, joka johtaa materiaalin elämiseen. Tästä voi seurata materiaalien eroamista, pinnoituksen halkeilua sekä vääntymistä. Puu kutistuu tai laajenee ympäröivän kosteuden ja lämpötilan mukaan. Kosteampi ilma saa puun laajenemaan ja kuivempi ilma kutistumaan. Näitä muutoksia ei pysty estämään. KamadoSpace Ltd:ssä voimme arvioida puun elämisen suuressa mittakaavassa ja estää puun elämistä puunkäsittelyn eri tekniikoilla. Ei ole kuitenkaan mahdollista ennustaa tarkasti yksittäisen puukappaleen elämistä. Jos KamadoSpacen puuosa menettää rakenteellisen kestävyytensä, asiaa käsitellään tuotteen virheenä. KamadoSpace Ltd voi vaihtaa vialliset massiivipuupaneelit toiminnallisesti vastaaviin korkeapainelaminaatteihin.

“Virheet” ovat tässä takuussa puutteita, jotka vaikuttavat tuotteen rakenteelliseen kestävyyteen. Takuu ei kata normaalia puuosien kulumista ja halkeamia (puun pinnalla tai päädyssä olevia halkeamia, kun tuote on joutunut luonnonvoimien vaikutukselle alttiiksi). Halkeamat ovat puun normaalia elämistä, eivätkä vaikuta tuotteen käyttöön. Luonnonpuusta valmistetuissa osissa voi olla väri- ja kuviovaihteluita, joita ei pidetä takuuehdoissa mainittuna ”virheenä”.

Kun puutavara – mukaan lukien tiikki – joutuu suoraan kosketukseen maa-aineksen kanssa, se joutuu välittömästi ja pysyvästi alttiiksi homeelle, sienille ja bakteereille. Vaikka kovapuu onkin hyvin kestävää lahoa ja äärimmäisiä sääoloja vastaan, sitä ei saa asettaa suoraan kontaktiin maa-ainesta tai ruohoa vasten pidemmäksi aikaa, sillä seurauksena ovat kosteuden, homeen ja sienten haitalliset vaikutukset. Luonnonpuupaneelit vaativat ajoittaista puhdistamista – riippuen ympäristön olosuhteista. Vähintään kahdesti vuodessa tapahtuva puhdistus pintalikaa ja muita kerääntymiä vastaan lisää paneelien elinikää.

Suoralta auringonvalolta suojaaminen pidentää luonnonpuupaneelien elinkaarta. Valo lisää useimpien laminaattien ja luonnonpuupintojen värjääntymistä ja vaalentumista. Kun tuote ei ole käytössä, se kannattaa peittää. Ajan myötä puuaines ikääntyy luonnollisesti ja sen pinta tummenee.

  • Tiikkipaneelit ovat rajoitetun viidentoista vuoden rakennetakuun piirissä alkuperäiselle ostajalle.
  • Accoya-paneelit ovat rajoitetun viidentoista vuoden rakennetakuun piirissä alkuperäiselle ostajalle.

Liikkuvat osat

Mikään yllä mainituista takuista ei kata liikkuvia osia (mekanismit, siirtorullat), jotka voivat kulua käytössä.

  • Liikkuvilla osilla on kahden vuoden takuu rikkoutumista vastaan normaalissa kotikäytössä.

Rajoitettu tuote- ja komponenttitakuu on voimassa vain yksityishenkilöille, jotka käyttävät KamadoSpacea ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisiin tarkoituksiin tuotetta käyttävät oikeussubjektit ovat oikeutettuja kahden vuoden takuuseen, joka kattaa kaikki ruostumattomasta teräksestä, galvanoiduista teräslevyistä, luonnonpuusta ja korkeapainelaminaatista valmistetut komponetit ja lisäosat.

Kaikki pienet naarmut ja halkeamat, jotka todetaan ostotapahtuman yhteydessä, on mainittava alkuperäisessä ostokuitissa.

Takuu ei kata naarmuja, mitättömiä lommoja, halkeamia tai mikrohalkeamia, jotka eivät vaikuta tuotteen toiminnallisuuksiin ja/tai käyttöturvallisuuteen. Kloori, teollisuushöyryt, kemikaalit, lannoitteet, tuholaismyrkyt ja suola – sekä runsas kosteus voivat vahingoittaa metallin maalausta ja pinnoitetta. Täten metalliosia ja ruostumatonta terästä koskeva takuu ei ole voimassa ruosteen, hapettumisen, värien haalistumisen ja vastaavien virheitten kohdalla.

Luonnolliset tuotteen kulumat ja halkeamat tai vastaavat muutokset eivät ole takuumielessä laatuvirheitä ja täten ne eivät ole takuun piirissä. Takuu ei kata myöskään tahattomia, käytön aikaisia vahinkoja tuotteelle (halkeamat, naarmut jne.).

Takuu ei koske vikoja, jotka johtuvat tuotteen vääränlaisesta kokoamisesta tai ylläpidosta, sopimattomasta tai epätarkoituksenmukaisesta käytöstä, eikä tuotteen epäsopivasta varastoinnista johtuvista vaurioista. Takuu ei ole voimassa luonnollisesta kulumisesta ja halkeamista, onnettomuuksista, luonnonilmiöistä, luvattomista korjauksista, muutoksista tai osanvaihdoksista johtuvissa vaurioissa. Takuu ei kata halkeamia tai säröjä, jotka tapahtuvat ensimmäisen ostajan jo myytyä tuotteen eteenpäin. KamadoSpace Ltd ei ole vastuussa minkäänlaisista viiveistä ja poikkeamista takuuehtojen suhteen, jos ne johtuvat tapahtumista tai ennakoimattomista olosuhteista, jotka eivät ole KamadoSpacen hallittavissa.

Takuu ei ole siirrettävissä toiselle henkilölle ilman KamadoSpace Ltd:n edustajan suostumusta.

Takuu on voimassa vain, jos tuotetta, sen komponentteja ja lisälaitteita on käytetty tarkoituksen ja ohjeiden mukaisesti.

Rekisteröi KamadoSpace -tuotteesi takuuta varten osoitteessa www.kamadospace.fi/rekisteroi-kamadospace-poytasi/.

KamadoSpace Ltd ottaa vastuun osien korjauksesta ja korvaamisesta takuuehtojen puitteissa. Osien ja tuotteiden korvaaminen ei muuta takuun kestoa.

Takuuvaatimuksen yhteydessä ostajan on toimitettava KamadoSpacelle kuva virheistä, sekä kuva pakkauksesta ja ostokuitista, jotta KamadoSpace pystyy tutkimaan ja arvioimaan vahingot.

Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai tuotteen vääränlaisesta ylläpidosta, sopimattomasta tai epätarkoituksenmukaisesta käytöstä, eikä tuotteen epäsopivasta varastoinnista johtuvista vaurioista. Takuu ei koske myöskään vikoja, jotka johtuvat luonnollisista halkeamista tai kulumista, onnettomuuksista, luonnontapahtumista, luvattomista korjauksista, muutoksista tai osanvaihdoksista johtuvista vaurioista. Takuu ei kata ensimmäiselle ostajalle tapahtuneen tuotteen myymisen jälkeisiä halkeamia tai säröjä. KamadoSpace Ltd ei ole vastuussa minkäänlaisista viiveistä ja poikkeamista takuuehtojen suhteen, jos ne johtuvat tapahtumista tai ennakoimattomista olosuhteista, jotka eivät ole KamadoSpacen hallittavissa.

Takuu ei kata tuoteostoksia valtuuttamattomilta myyjiltä tai muilta kolmansilta osapuolilta. Takuu on voimassa vain KamadoSpacen verkkosivuilta ja/tai valtuutetuilta KamadoSpace -jälleenmyyjiltä (listattu toisaalla) tapahtuneissa ostoksissa.

Joissain maissa ei hyväksytä takuun kestoon liittyviä rajoituksia, tai tuottamuksellisia vahinkoja ei tunnisteta, joten yllä olevat rajoitukset tai pois sulkemiset eivät ehkä koske sinua. Takuu kattaa kaikki yleiset lailliset oikeudet, mutta maakohtaiset oikeudet voivat vaihdella maittain. KamadoSpace Ltd ei hyväksy minkään yksilön tai oikeussubjektin ottavan KamadoSpace Ltd:n roolia KamadoSpace tuotteiden ostamisessa tai myynnissä. KamadoSpace -tuotteiden ostaminen valtuuttamattomalta myyjältä mitätöi tuotteen takuun. Jos sinulla on kysymyksiä valtuutetuista jälleenmyyjistä, ota yhteyttä KamadoSpace -kontaktiisi.